Skip to main content

28 mei, Menstrual Hygiene Day

Published on: 27/05/2019

Vandaag staan we stil bij de miljoenen meisjes en vrouwen voor wie menstruatie een maandelijks drama is.

Menstrual hygiene promotion in Bangladesh
Menstruele hygiëne voorlichting door BRAC in Chittagong, Bangladesh. Photo: Petra Brussee/IRC

Miljoenen meisjes en vrouwen hebben geen maandverband en geen toegang tot schone toiletten. En vaak worden ze zelfs verbannen of uitgesloten tijdens de dagen van menstruatie.

In haar beleid zet Minister Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, terecht in op het ondersteunen en versterken van de positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden, o.a. door middel van nadruk op onderwijs en seksuele en reproductieve gezondheid. Wat we zien, echter, is dat veel meisjes voortijdig de school verlaten zodra ze in de puberteit komen. Dit onder andere vanwege gebrek aan voldoende wc's en onvoldoende privacy, en is maandverband niet of nauwelijks verkrijgbaar of ontbreekt het geld om dat aan te schaffen.

Het is daarom van groot belang om binnen de water- en sanitatie programma's van het ministerie specifiek aandacht te geven aan menstruele hygiëne, en ervoor te zorgen dat water en sanitatie bij scholen in ontwikkelingslanden goed geregeld wordt. Bijvoorbeeld aparte en schone wc's voor meisjes, met water.

De ambassadeur van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG 6) voor water en sanitatie in de Kamer, mevrouw Corrie van Brenk, wil daarom de Minister oproepen om binnen haar sanitatie-programma extra aandacht te besteden aan goede sanitaire voorzieningen bij scholen, en daarbij ook in te zetten op menstruele hygiëne.

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat meisjes niet alleen toegang krijgen tot onderwijs, maar ook naar school blijven komen en niet dagen thuisblijven tijdens de menstruatie en school missen met ernstige gevolgen. Daarom draagt Corrie van Brenk vandaag een armbandje met 28 kralen, waarvan 5 rood, symbolisch voor de menstruatie.

Deze oproep van Corrie van Brenk gaat zowel onze partner Simavi als het IRC nauw aan het hart. Uiteindelijk gaat toegang tot water en sanitatie erom dat het de levens van mensen, met name vrouwen en meisjes verbetert; dat ze een gezonder leven kunnen leiden; en, dat ze ononderbroken onderwijs kunnen volgen.

IRC ondersteunt initiatieven om meer meisjes en vrouwen te helpen en zorg voor meer schone toiletten, op scholen en thuis met onderzoek in Ethiopië, Oeganda en Kenia.

 

 

Resources